Александар Трнинић

Александар Трнинић

Датум рођења: 
25.05.1993
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Мрчевци
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: