Андреа Дорић

Андреа Дорић

Датум рођења: 
28.02.1987
Мjесто рођења: 
Загреб
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: