Бегија Смајић

Бегија Смајић

Датум рођења: 
03.04.1983
Мjесто рођења: 
Сребреница
Пребивалиште: 
Сребреница
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: