Гордана Тешановић

Гордана Тешановић

Датум рођења: 
29.08.1959
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: