Дане Малешевић

Дане Малешевић

Датум рођења: 
19.07.1952
Мjесто рођења: 
Прњавор
Пребивалиште: 
Градишка
Занимање: 
ВСС