Дико Цвијетиновић

Дико Цвијетиновић

Датум рођења: 
06.05.1977
Мjесто рођења: 
Бијељина
Пребивалиште: 
Бијељина
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: