Драгослав Кабић

Драгослав Кабић

Датум рођења: 
05.04.1972
Мjесто рођења: 
Приједор
Пребивалиште: 
Приједор
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: