Дубравко Јоргић

Дубравко Јоргић

Датум рођења: 
12.09.1980
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука

Рођен je 12.09.1980. године, у Бањој Луци, гдје је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци.

Приправнички стаж почео је одрађивати 2011. године у Фонду здравственог осигурања Републике Српске. Након приправничког стажа, запослен је у Фонду здравственог осигурања Републике Српске као виши стручни сарадник за послове органа управљања. Обављао је послове припремања материјала и организовања сједница, те израде записника са сједница Управног и Надзорног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске, израде појединачних аката које доноси директор Фонда (одлуке, рјешења и сл.), усклађивања правних прописа из области здравственог осигурања и израде нормативних аката Фонда.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац једног дјетета.