Душко Ивић

Душко Ивић

Датум рођења: 
09.10.1961
Мjесто рођења: 
Приједор
Пребивалиште: 
Приједор
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: