Иванка Марковић

Иванка Марковић

Датум рођења: 
17.11.1964
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: