Милан Радовић

Милан Радовић

Датум рођења: 
21.08.1974
Мjесто рођења: 
Сарајево
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС