Милица Ијачић

Милица Ијачић

Датум рођења: 
22.01.1991
Мjесто рођења: 
Чапљина
Пребивалиште: 
Требиње
Занимање: 
ССС

Посланичка питања, народни посланик: