Мирна Савић-Бањац

Мирна Савић-Бањац

Датум рођења: 
30.08.1980
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВС

Посланичка питања, народни посланик: