Момчило Антонић

Момчило Антонић

Датум рођења: 
12.10.1991
Мjесто рођења: 
Бања Лука
Пребивалиште: 
Бања Лука
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: