Наташа Стевановић

Наташа Стевановић

Датум рођења: 
20.03.1978
Мjесто рођења: 
Брчко
Пребивалиште: 
Брчко
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: