Недељко Ћорић

Недељко Ћорић

Датум рођења: 
06.06.1976
Мjесто рођења: 
Сарајево
Пребивалиште: 
Бијељина
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: