Нина Букејловић

Нина Букејловић

Датум рођења: 
15.05.1988
Мjесто рођења: 
Добој
Пребивалиште: 
Добој
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: