Обрен Марковић

Обрен Марковић

Датум рођења: 
17.11.1963
Мjесто рођења: 
Зворник
Пребивалиште: 
Зворник
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: