Перо Петровић

Перо Петровић

Датум рођења: 
19.01.1974
Мjесто рођења: 
Вишеград
Пребивалиште: 
Вишеград
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: