Ранка Перић Ромић

Ранка Перић Ромић

Датум рођења: 
09.08.1980
Мjесто рођења: 
Градишка
Пребивалиште: 
Градишка
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: