Ристо Марић

Ристо Марић

Датум рођења: 
28.02.1955
Мjесто рођења: 
Модрича
Пребивалиште: 
Модрича
Занимање: 
ВСС

Oдбор:

Посланичка питања, народни посланик: