Сенад Братић

Сенад Братић

Датум рођења: 
31.05.1963
Мjесто рођења: 
Босански Нови
Пребивалиште: 
Нови Град
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: