Славиша Марковић

Славиша Марковић

Датум рођења: 
21.09.1980
Мjесто рођења: 
Брчко
Пребивалиште: 
Бијељина
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: