Соња Караџић-Јовичевић

Соња Караџић-Јовичевић

Датум рођења: 
22.05.1967
Мjесто рођења: 
Сарајево
Пребивалиште: 
Пале
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: