Сузана Гашић

Сузана Гашић

Датум рођења: 
05.02.1980
Мjесто рођења: 
Загреб
Пребивалиште: 
Приједор
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: