Томица Стојановић

Томица Стојановић

Датум рођења: 
21.11.1969
Мjесто рођења: 
Бијељина
Пребивалиште: 
Бијељина
Занимање: 
ВСС

Посланичка питања, народни посланик: