Истраживање

Верзија за штампањеPDF верзија

Истраживања по одређеним темама и израду истраживачког рада, за потребе предсједника, потпредсједника, народних посланика и генералног секретара, врши Служба Народне скупштине која:

  • обезбјеђујe непристрасне, релевантне, праводобне и квалитетне информације и анализе;
  • припрема компаративна истраживања која се односе на одређена питања у вези са законодавством других држава и правним актима међународних организација;
  • формира аналитичке информације о предложеном акту, као и питањима која ће се расправљати на сједници Народне скупштине, која садржи тематске податке са сажетим анализама;
  • објављује информативни преглед о различитим питањима и прописима у Републици Српској и питањима која се односе на рад Народне скупштине и њених радних тијела;
  • поставља истраживачки рад на располагање јавности путем линка на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

Правилник о процедури за достављање захтјева и израду истраживачког рада Народне скупштине Републике Српске можете преузети овдје.

Истраживачки радови:

- Компаративна анализа законских прописа о образовању одраслих у Републици Српској, земљама_региона и Европској унији

- Законско дефинисање студентског стандарда у Републици Српској

- Компаративна анализа законских прописа о слободним зонама у Републици Српској са освртом на земље Европске Уније, региона и развијеније земље свијета

- Компаративна анализа информационе безбједности у Републици Српској и земљама региона

- Компаративна анализа друштвеног предузетништва у земљама региона и Европској Унији

- Студентско организовање у Републици Српској

- Употреба канабиса у медицинске сврхе

- Право на штрајк и обавезе запослених који учествују у штрајку

- Финансијска подршка дјеци и породицама са дјецом

- Права, обавезе и одговорности пацијената у систему здравствене заштите

- Организација и финансирање здравствене заштите

- Заштита повјерљивости новинарских извора у Босни и Херцеговини, региону и неким земљама ЕУ

- Систем функционисања е-парламента

- Компаративна анализа о систему јавног информисања у земљама у региону и Европској унији

- Компаративна анализа законских и других аката из области пензијско-инвалидског осигурања са посебним освртом на одрживост постојећег система (међу)генерацијске солидарности

- Кодекс понашања посланика у БиХ, земљама региона и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске

- Компаративно истраживање интернет представљања активности парламената у БиХ, Србији, Хрватској и ЕУ

- Kомпаративна анализа прописа о вођењу посебног регистра лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела учињена на штету полног интегритета дјетета у земљама у региону и Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске

- Заштита потрошача у БиХ и земљама региона

- Kомпаративно истраживање о сукобу интереса у органима власти Републике Српске у односу на Републику Србију, Републику Хрватску и Црну Гору

- Компаративна анализа закона о заштити лица која пријављују корупцију у Републици Србији, Црној Гори и Републици Хрватској

- Компаративни приказ радног законодавства у БиХ и земљама региона

- Процедура усвајања буџета у земљама региона - Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија

- Пракса постојања кворума, вријеме одржавања сједница, амандмани, свечана сједница, обраћање посланика, хитни поступак и колегијум-кратак преглед регулисања у парламенту Србије, Хрватске и Федерације Босне и Херцеговине

- Kомпаративна анализа закона о службеницима и намјештеницима у Босни и Херцеговини и земљама региона

- Организациона структура, број запослених, опис послова и публиковање резултата рада одсјека за истраживачко-документационе послове и парламентарних библиотека у земљама бивше СФРЈ и ЕУ

- Компаративна анализа закона који третирају радне односе у државним органима земаља чланица Европске уније

- Пракса израде пречишћеног текста

- Пракса постојања кворума у раду парламената

- Посланичка питања