Записници са сједница скупштине

Нпр. 18.07.2024
Нпр. 18.07.2024
Назив Датум Преузми
Записник са Прве редовне (коснтитутивне) сједнице НСРС 15.11.2022 Package icon XI saziv_Zapisnik_sa_Prve_redovne_sjednice.zip
Записник са 37. посебне сједнице НСРС 02.11.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trideset_sedme_posebne_sjednice.zip
Записник са 36. посебне сједнице НСРС 26.10.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trideset_seste_posebne_sjednice.zip
Записник са 35. посебне сједнице НСРС 14.09.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_pete_posebne_sjednice.zip
Записник са 34. посебне сједнице НСРС 14.09.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_cetvrte_posebne_sjednice.zip
Записник са 33. посебне сједнице НСРС 06.07.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_trece_posebne_sjednice.zip
Записник са 32. посебне сједнице НСРС 20.06.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_druge_posebne_sjednice.zip
Записник са 31. посебне сједнице НСРС 06.06.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_trideset_prve_posebne_sjednice.zip
Записник са 22. редовне сједнице НСРС 31.05.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_druge_redovne_sjednice.zip
Записник са 21. редовне сједнице НСРС 12.05.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_prve_redovne_sjednice.zip
Записник са 30. посебне сједнице НСРС 11.04.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_tridesete_posebne_sjednice.zip
Записник са 29. посебне сједнице НСРС 18.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_devete_posebne_sjednice.zip
Записник са 28. посебне сједнице НСРС 09.03.2022 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset_osme_posebne_sjednice.zip
Записник са 20. редовне сједнице НСРС 08.02.2022 Package icon X_saziv_Zapisniksa_dvadesete_redovne_sjednice.zip
Записник са 25. посебне сједнице НСРС 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_25_posebne_sjednice.zip
Записник са 27. посебне сједнице НСРС 01.02.2022 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_27_posebne_sjednice.zip
Записник са 26. посебне сједнице НСРС 14.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_26_posebne_sjednice.zip
Записник са 24. посебне сједнице НСРС 10.12.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_24_posebne_sjednice.zip
Записник са 19. редовне сједнице НСРС 24.11.2021 Package icon X saziv_Zapisnik_sa_19_redovne_sjednice.zip
Записник са 23. посебне сједнице НСРС 27.10.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset trece_posebne_sjednice.zip