Записник са Прве редовне (коснтитутивне) сједнице НСРС