Записник са Свечане сједнице НСРС - предсједница СФФСРФ Валентина Матвијенко