Материјали за сједнице

Нпр. 08.06.2021
Нпр. 08.06.2021
Назив Датум Преузми
Материјали за Шеснаесту редовну сједницу 19.04.2021 Package icon Materijali za 16 redovnu sjednicu.zip
Допуна материјала за 15. редовну сједницу 31.03.2021 Package icon 15. sjednica-dopuna CIR.zip
Материали за Петнаесту редовну сједницу 19.03.2021 Package icon Materijali za Petnaestu sjednicu.zip
Материјали за Осамнаесту посебну сједницу 09.03.2021 Package icon 18 posebna sjednica.zip
Допуна материјала за Четрнаесту редовну сједницу 28.01.2021 Package icon Dopuna materijala za 14 redovnu sjednicu.zip
Материјали за Четрнаесту редовну сједницу 18.01.2021 Package icon Materijali za 14 redovnu sjednicu.zip
Материјали за Седамнаесту посебну сједницу 11.12.2020 Package icon Materijali za Sedamnaestu posebnu sjednicu.zip
Материјали за Тринаесту редовну сједницу 20.11.2020 Package icon Materijali za Trinaestu redovnu sjednicu.zip
Материјали за Дванаесту редовну сједницу - Допуна 22.09.2020 Package icon Materijali za Dvanaestu redovnu sjednicu - dopuna.zip
Материјали за Дванаесту редовну сједницу 11.09.2020 Package icon Materijali za Dvanaestu redovnu sjednicu.zip
Материјали за Шеснаесту посебну сједницу 01.09.2020 PDF icon Materijali za Šesnaestu posebnu sjednicu_0.pdf
Материјали за Петнаесту посебну сједницу 28.07.2020 Package icon Materijali za Petnaestu posebnu sjednicu (2).zip
Допуна материјала за Једанаесту редовну сједницу 21.07.2020 Package icon Dopuna materijala za Jedanaestu redovnu sjednicu.zip
Материјали за Једанаесту редовну сједницу 09.07.2020 Package icon Materijali za Jedanaestu redovnu sjednicu_0.zip
Допуна материјала за 10. редовну сједницу 16.06.2020 Package icon Dopuna materijala za 10.redovnu sjednicu.zip
Материјали за Десету редовну сједницу - други дио 04.06.2020 Package icon Materijali za Desetu redovnu sjednicu-2. dio.zip
Материјали за Десету редовну сједницу - први дио 04.06.2020 Package icon Materijali za Desetu redovnu sjednicu-1 dio.zip
Материјали за Четрнаесту посебну сједницу 29.05.2020 Package icon Materijali za 14. posebnu.zip
Материјали за Тринаесту посебну сједницу - прилог 15.05.2020 Package icon Materijali za 13. posebnu sjedenicu - PRILOG.zip
Материјали за Тринесту посебну сједницу 15.05.2020 Package icon Materijali za Trinaestu posebnu sjednicu.zip