Усвојени дневни редови

Нпр. 24.09.2023
Нпр. 24.09.2023
Назив Датум
Приједлог дневног реда Пете редовне сједнице 26.09.2023
Усвојени дневни ред Четврте редовне сједнице 18.07.2023
Приједлог дневног реда Четврте редовне сједнице 18.07.2023
Усвојени дневни ред Девете посебне сједнице 27.06.2023
Усвојени дневни ред Осме посебне сједнице 27.06.2023
Приједлог дневног реда Девете посебне сједнице 27.06.2023
Приједлог дневног реда Осме посебне сједнице 27.06.2023
Усвојени дневни ред Седме посебне сједнице 21.06.2023
Приједлог дневног реда Седме посебне сједнице 21.06.2023
Усвојени дневни ред Треће редовне сједнице 06.06.2023
Приједлог дневног реда Треће редовне сједнице 06.06.2023
Приједлог дневног реда Шесте посебне сједнице 26.04.2023
Усвојени дневни ред Друге редовне сједнице 14.03.2023
Приједлог дневног реда Друге редовне сједнице 14.03.2023
Усвојени дневни ред Пете посебне сједнице 27.12.2022
Приједлог дневног реда Пете посебне сједнице 27.12.2022
Усвојени дневни ред Четврте посебне сједнице 21.12.2022
Усвојени дневни ред Треће посебне сједнице 21.12.2022
Приједлог дневног реда Четврте посебне сједнице 21.12.2022
Приједлог дневног реда Треће посебне сједнице 21.12.2022