Усвојени дневни редови

Нпр. 29.06.2022
Нпр. 29.06.2022
Назив Датум
Усвојени дневни ред 32. посебне сједнице 20.06.2022
Приједлог дневног реда 32. посебне сједнице 20.06.2022
Приједлог дневног реда 31. посебне сједнице 06.06.2022
Усвојени дневни ред 22. редовне сједнице 31.05.2022
Приједлог дневног реда 22. редовне сједнице 31.05.2022
Усвојени дневни ред 21. редовне сједнице 12.04.2022
Приједлог дневног реда 30. посебне сједнице 11.04.2022
Приједлог дневног реда 21. редовне сједнице 12.04.2022
Усвојени дневни ред 29. посебне сједнице 18.03.2022
Приједлог дневног реда 29. посебне сједнице 18.03.2022
Усвојени дневни ред 28. посебне сједнице 09.03.2022
Приједлог дневног реда 28. посебне сједнице 03.03.2022
Усвојени дневни ред 20. редовне сједнице 08.02.2022
Усвојени дневни ред 27. посебне сједнице 01.02.2022
Приједлог дневног реда 20. редовне сједнице 12.04.2022
Приједлог дневног реда 27. посебне сједнице 01.02.2022
Дневни ред 26. посебне сједнице 14.12.2021
Приједлог дневног реда 26. посебне сједнице 14.12.2021
Усвојени дневни ред 24. посебне сједнице 10.12.2021
Приједлог дневног реда 25. посебне сједнице Народне скупштине 14.12.2021