Усвојени дневни редови

Нпр. 19.06.2024
Нпр. 19.06.2024
Назив Датум
Приједлог дневног реда Девете редовне сједнице 22.05.2024
Усвојени дневни ред Тринаесте посебне сједнице 18.04.2024
Приједлог дневног реда Тринаесте посебне сједнице 18.04.2024
Усвојени дневни ред Дванаесте посебне сједнице 29.03.2024
Приједлог дневног реда Дванаесте посебне сједнице 28.03.2024
Усвојени дневни ред Једанаесте посебне сједнице 28.03.2024
Приједлог дневног реда Једанаесте посебне сједнице 28.03.2024
Усвојени дневни ред Осме редовне сједнице 12.03.2024
Приједлог дневног реда Осме редовне сједнице 12.03.2024
Усвојени дневни ред Седме редовне сједнице 12.12.2023
Приједлог дневног реда Седме редовне сједнице 12.12.2023
Усвојени дневни ред Шесте редовне сједнице 02.11.2023
Усвојени дневни ред Десете посебне сједнице 20.10.2023
Приједлог дневног реда Шесте редовне сједнице 02.11.2023
Приједлог дневног реда Десете посебне сједнице 20.10.2023
Усвојени дневни ред Пете редовне сједнице 26.09.2023
Приједлог дневног реда Пете редовне сједнице 26.09.2023
Усвојени дневни ред Четврте редовне сједнице 18.07.2023
Приједлог дневног реда Четврте редовне сједнице 18.07.2023
Усвојени дневни ред Девете посебне сједнице 27.06.2023