Усвојени дневни редови

Нпр. 08.06.2021
Нпр. 08.06.2021
Назив Датум
Усвојени дневни ред Десете редовне сједнице: 16.06.2020
Приједлог дневног реда 10. редовне сједнице 16.06.2020
Усвојени Дневни ред 14. посебне сједнице 01.06.2020
Приједлог дневног реда Четрнаесте посебне сједнице 01.06.2020
Усвојени дневни ред Тринаeсте посебне сједнице 20.05.2020
Приједлог дневног реда 13. посебне сједнице 20.05.2020
Усвојени дневни ред Дванаесте посебне сједнице 28.03.2020
Приједлог дневног реда Дванаесте посебне сједнице 28.03.2020
Приједлог дневног реда Једанаесте посебне сједнице 26.02.2020
Усвојени дневни ред Девете редовне сједнице 18.02.2020
Усвојени дневни ред Десете посебне сједнице 17.02.2020
Приједлог дневног реда Десете посебне сједнице 14.02.2020
Приједлог дневног реда Девете редовне сједнице 18.02.2020
Усвојени дневни ред Девете посебне сједнице 23.12.2019
Приједлог дневног реда Девете посебне сједнице 23.12.2019
Усвојени Дневни ред Осме посебне сједнице 16.12.2019
Приједлог дневног реда Осме посебне сједнице 16.12.2019
Усвојени Дневни ред Осме редовне сједнице 26.11.2019
Приједлог дневног реда Осмe редовне сједнице 26.11.2019
Приједлог дневног реда Седме посебне сједнице 11.11.2019