Приједлог дневног реда Друге редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
29.01.2019

Приједлог дневног реда:

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске;
 3. Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења;
 4. Нацрт закона о Граду Градишка;
 5. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 6. Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској;
 7. Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 8. Нацрт закона о противградној заштити;
 9. Нацрт закона о измјени Закона о привредним друштвима;
 10. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности;
 11. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;
 12. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o генетички модификованим организмима;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o дувану;
 16. Нацрт стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. године;
 17. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину;
 18. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2017. годину;
 19. а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године; б) План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;
 20. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године;б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину;
 21. а) Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину;б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2017. годину;
 22. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године;
 23. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 24. Информација о предлагању члана у Државну регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске;
 25. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;
 26. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку;
 27. Приједлог закључка у вези са увођење бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива;
 28. Избор и именовање.