Приједлог дневног реда Пете посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
27.12.2022

1.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – по хитном поступку;

2.         Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;

7.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;

8.         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;

9.         Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској – по хитном поступку;

10.       Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;

11.       Приједлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању – по хитном поступку;

12.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;

13.       Приједлог закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама – по хитном поступку;

14.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске – по хитном поступку;

15.       Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;

16.       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку;

17.       Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Медицински комплекс Бања Лука“(ФИН° 91.071);

18.       Приједлог закона о метрологији у Републици Српској;

19.       Приједлог закона о стандардизацији у Републици Српској;

20.       Приједлог породичног закона;

21.       Приједлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку;

22.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;

23.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;

24.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

25.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;

26.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;

27.       Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;

28.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о туризму;

29.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске.