Приједлог дневног реда Пете редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
11.06.2019

Приједлог дневног реда 5. редовне сједнице:

 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Информација о стању безбједности у Републици Српској у 2018. години и прва четири мјесеца 2019. године;
 3. Приједлог закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјени Закона о банкама Републике Српске - по хитном поступку;
 6. Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача по скраћеном поступку;
 7. Приједлог закона о печатима органа и институција Републике Српске;
 8. Приједлог закона о социјалном становању Републике Српске;
 9. Приједлог  закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 10. Приједлог закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској;
 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима;
 12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на добит;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о фискалним касама;
 18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o пољопривредном земљишту;
 19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;
 21. Нацрт закона о личном имену;
 22. Нацрт закона о трговини;
 23. Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компентенцијама;
 24. Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској;
 25. Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању;
 26. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима – приједлог народног посланика Јелене Тривић;
 27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању;
 28. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 29. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске;
 30. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 31. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 32. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 33. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o јавним путевима;
 34. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
 35. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 36. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 37. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 38. Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године;
 39. Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019 – 2023. године;
 40. Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 – 2023. године);
 41. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године;
 42. Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за период 01.01-31.12.2018. године;
 43. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину;
 44. Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2018. годину;
 45. Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2018. – 31.12.2018. године;
 46. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину;
 47. Информација о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013 – 2022. година у 2018. години;
 48. Избор и именовања.