Приједлог дневног реда 18. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
28.09.2021

1.         Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.         Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;

3.         Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;

6.         Приједлог закона о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља;

7.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;

8.         Нацрт закона о фискализацији;

9.         Нацрт закона о обновљивим изворима енергије;

10.       Нацрт закона о образовању одраслих;

11.       Нацрт закона о музејској дјелатности;

12.       Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;

13.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;

14.       Програм фискалне консолидације;

15.       Приједлог одлуке о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;

16.       Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;

17.       Приједлог Одлуке о разрјешењу потпредсједника Народне скупштине Републике Српске господина Дениса Шулића - приједлог народног посланика Небојше Вукановића;

18.       Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године;

19.       Извјештај Одбора за борачко – инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко – инвалидске заштите у Републици Српској“;

20.       Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискаланој одговорности у Републици Српској за 2020. годину;

  б) Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1.1.2020 – 31.12.2020. године;

21.       Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

22.       Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

     б) Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 

         01.01.2020. до 31.12.2020. године;

  в) Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике  

      Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

23.       Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

    о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године;

24.       Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину;

25.       Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину;

26.       Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2021. годину;

27.       а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у  органима власти Републике Српске о раду за 2020. годину;

    б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2020.    годину;

  28. Избор и именовања.