Приједлог дневног реда 19. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
25.05.2021

1.       Приједлог закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

2.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;

3.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;

4.       Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;

5.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

6.       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

7.       Приједлог закона о измјенама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

8.       Приједлог  закона о допуни Закона о доприносима - по хитном поступку.

 Влада Републике Српске затражила је спајање расправе по тачкама од 1. до 6. предложеног дневног реда 19. посебне сједнице, с обзиром на то да су разлози за доношење предложених закона исти.