Приједлог дневног реда 19. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.11.2021

1.         Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2.         Приједлог закона о друштвеном предузетништву Републике Српске;

3.         Приједлог закона о образовању одраслих;

4.         Приједлог закона о музејској дјелатности;

5.         Приједлог закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању – приједлог народног посланика Перице Бундала;

6.         Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;

7.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;

8.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске;

9.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству;

10.       Нацрт закона о културним добрима;

11.       Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;

12.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;

13.       Приједлог одлуке о разрјешењу предсједника Народне скупштине Републике Српске – приједлог народног посланика Небојше Вукановића;

14.       Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године;

15.       Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину;

16.       Извјештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

17.       Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о ефикасности законских рјешења о професионалној рехабилитацији и запошљавању лица с инвалидитетом у Босни и Херцеговини;

18.       Приједлог одлуке о распуштању Скупштине општине Билећа;

19.       Избор и именовање.