Приједлог дневног реда 21. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.04.2022

Дневни ред

 

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 2. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2022. годину;
 3. Приједлог закона о Граду Лакташи – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању  по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о културним добрима;
 8. Приједлог закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;
 10. Нацрт закона о геолошким истраживањима;
 11. Нацрт закона о здравственој заштити;
 12. Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести;
 14. Нацрт закона о основном васпитању и образовању;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;
 16. Нацрт закона о измјени Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске;
 17. Нацрт закона о измјени Закона о ванпарничном поступку;
 18. Нацрт закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;
 19. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
 20. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 21. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
 22. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;
 23. Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2021. годину;
 24. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године;
 25. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020 – BA);
 26. Избор и именовања.

 

Допуна Приједлога дневног реда:

 1. Приједлог закона о измјенама Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске, по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о социјалној заштити, по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, по хитном поступку.