Приједлог дневног реда 23. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
27.10.2021

1.         Изјашњење о изјавама члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључака и Одлука Предсједништва Босне и Херцеговине, усвојених на 22. редовној сједници одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске:

а) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка о отварању Амбасаде Републике Азербејџан у Сарајеву број:01-50-1-3427-17/21, који је усвојен без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске;

б)  Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка о отварању канцеларије Амбасаде Руске Федерације у Босни и Херцеговини у граду Бања Лука број:01-50-1-3427-10/21, који је усвојен без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске;

в) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о давању агремана амбасадору Републике Бјелорусије за Босну и Херцеговину број:01-50-1-3427-8/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

г) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о давању агремана амбасадору Доминиканске Републике за Босну и Херцеговину са сједиштем у Швајцарској број:01-50-1-3427-9/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

д) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о прихватању Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о узајамној заштити и размјени тајних података који се односи на Споразум у области одбрамбене индустрије број:01-50-1-3427-11/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

ђ) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о покретању поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Исламске Републике Пакистан о сарадњи у борби против међународног криминала, тероризма, незаконите трговине дрогом и организованог криминала број:01-50-1-3427-12/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

е) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о покретању поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума о безбједносној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске број:01-50-1-3427-13/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

ж) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о покретању поступка за вођење преговора ради закључивања Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о допунама Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним прелазима број:01-50-1-3427-14/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

з) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о покретању поступка за вођење преговора ради закључивања Споразума о посудби између Републике Аустрије и Босне и Херцеговине број:01-50-1-3427-15/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

и) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о давању одобрења за потписивање Заједничке изјаве држава насљедница бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије о имплементацији пројекта дигитализације архивске грађе бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије број:01-50-1-3427-16/21, која је усвојена без консензуса на 22. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 18. октобра 2021. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске.