Приједлог дневног реда 30. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
11.04.2022

1.       Изјашњење о изјавама члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлукā Предсједништва Босне и Херцеговине, усвојених на 25. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине одржаној 31. марта 2022. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске:

а) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о одобравању закључивања Меморандума о разумијевању између Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и Мисије Организације за европску безбједност и сарадњу у Босни и Херцеговини (ОЕБС БиХ)  која је усвојена без консензуса на 25. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 31. марта 2022. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

б)  Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о одобравању закључивања Меморандума о разумијевању у вези са сарадњом у подручју избора између Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и Државне изборне канцеларије Мађарске која је усвојена без консензуса на 25. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 31. марта 2022. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске;

в) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о одобравању закључивања Споразума о учешћу Босне и Херцеговине у међународном истраживању компјутерске и информационе писмености ICILS 2023 која је усвојена без консензуса на 25. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 31. марта 2022. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

г) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о одобравању закључивања Споразума о учешћу Босне и Херцеговине у међународном истраживању о учењу и подучавању TALIS 2024 која је усвојена без консензуса на 25. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 31. марта 2022. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске;

д) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлуке о одобравању закључивања Споразума о учешћу Босне и Херцеговине у међународном истраживању трендова у знању математике и природних наука TIMSS 2023 која је усвојена без консензуса на 25. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 31. марта 2022. године, веома штетном по виталне интересе Републике Српске.