Усвојени дневни ред Пете посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
27.12.2022
 1. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској – по хитном поступку;
 10.  Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
 11.  Приједлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању – по хитном поступку;
 12.  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;
 13. Приједлог закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама – по хитном поступку;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске – по хитном поступку;
 15. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
 16. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 17. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Медицински комплекс Бања Лука“(ФИН° 91.071);
 18. Приједлог закона о метрологији у Републици Српској;
 19. Приједлог закона о стандардизацији у Републици Српској;
 20. Приједлог породичног закона;
 21. Приједлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку;
 22. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
 23. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
 24. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
 25. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;
 26. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 27. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о туризму;
 28. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
 29. Избор и именовања.