Усвојени дневни ред Тринаeсте посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
20.05.2020

Усвојени дневни ред 13. посебне сједнице:

  1. Приједлог одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске;
  2. Потврђивање аката које је донио предсједник Републике за вријеме ванредног стања  и доношење одлуке о престанку важења уредаба са законском снагом

2.1.

- Уредба са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);

2.2.

- Уредба са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);

- Приједлог одлуке о престанку важења Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 32/20);

2.3.

- Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

2.4.

- Уредба са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

- Приједлог одлуке о престанку важења Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

2.5.

-  Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

2.6.

-  Уредба са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

2.7.

-  Уредба са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

-  Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

- Приједлог одлуке о престанку важења Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број: 35/20);

2.8.

- Уредба са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 37/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 37/20);

2.9.

- Уредба са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 38/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број: 38/20);

2.10.

-  Уредба са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 40/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 40/20);

2.11.

- Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);

2.12.

- Уредба са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);

2.13.

- Уредба са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID-19 за БиХ “(П173809)

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци -  Међународној банци за обнову и развој за финансирање „Хитног пројекта COVID-19 за БиХ“ (П173809)("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);

2.14.

- Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор V кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“, Бањалука – Добој

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „ 9. јануар“, Бањалука – Добој ("Службени гласник Републике Српске" број: 42/20);

2.15.

- Уредба са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача ("Службени гласник Републике Српске" број: 42 /20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко – Рача ("Службени гласник Републике Српске" број: 42 /20);

2.16.

- Уредбa са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске

2.17.

-  Уредбе са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);

- Одлука о постојању општег интереса за одрeђивање повратног дејства ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/20);

2.18.

- Уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске 46

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 46/20);

2.19.

-  Уредбе са законском снагом о измјен и допун пореским мјерама за ублажавањa економских посљедица насталих усљед болести изазване вирусом 46

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјени и допуни пореским мјерама за ублажавањa економских посљедица насталих усљед болести изазване вирусом ;

  1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину – по хитном поступку;
  2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину – по хитном поступку;
  3. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину;
  4. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање пројеката регистрације некретнина (9048-BA).