Усвојени Дневни ред 14. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
09.02.2021
 1. Посланичка питања и одговори – ''Актуелни час'';
 2. Приједлог одлуке о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске – по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о противградној заштити;
 4. Приједлог закона о слободним зонама Републике Српске;
 5. Приједлог закона о Граду Дервента;
 6. Приједлог закона о измјени и  допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
 8. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу;
 10. Нацрт закона о нотарској служби у Републици Српској;
 11. Нацрт закона о заштити од узнемиравања на раду;
 12. Нацрт закона о студентском стандарду;
 13. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању;
 14. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству;
 15. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину;
 16. Приједлог Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 – 2025. године;
 17. Информација у вези са захтјевом за подношење извјештаја Високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009. – 2020. године – приједлог Клуба посланика СНСД;
 18. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде;
 19. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129 – БА); 
 20. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима;
 21. Приједлог одлуке о усвајању Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Приједор, по скраћеном поступку;
 22. Приједлог Декларације о заштити ријека у Републици Српској – приједлог народног посланика Игора Црнатка;
 23. Избор и именовања.