Усвојени Дневни ред 15. посебне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
29.07.2020

1.       Изјашњење о изјавама члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Одлукā Предсједништва Босне и Херцеговине, усвојеним на 14. редовној сједници одржаној 22. јула 2020. године, веома штетним по виталне интересе Републике Српске:

а) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Одлука о одобравању закључивања Меморандума о сарадњи између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства унутрашње безбједности Сједињених Америчких Држава о сарадњи у вези са употребом путничких информација број: 01-50-1-2136-11/20, без консензуса усвојена на 14. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 22. јула 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске;

б)  Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Одлука о одобравању закључивања Уговора о приступању Босне и Херцеговине Међународном истраживању развоја читалачке писмености PIRLS 2021, број: 01-50-1-2136-10/20, без консензуса усвојена на 14. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 22. јула 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске;

в) Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Одлука о одобравању закључивања Споразума о учешћу Босне и Херцеговине у Програму за међународно оцјењивање ученика (PISA) 2021 број: 01-50-1-2136-9/20, без консензуса усвојена на 14. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 22. јула 2020. године, веома штетна по виталне интересе Републике Српске.