Усвојени дневни ред 18. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
28.09.2021

 

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 2. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјени и допунама Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о заштити од узнемиравања на раду;
 8. Приједлог закона о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља;
 9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској;
 10. Нацрт закона о фискализацији;
 11. Нацрт закона о обновљивим изворима енергије;
 12. Нацрт закона о образовању одраслих;
 13. Нацрт закона о музејској дјелатности;
 14. Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске;
 15. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 16. Програм фискалне консолидације;
 17. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;
 18. Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;
 19. Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године;
 20. Извјештај Одбора за борачко – инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко – инвалидске заштите у Републици Српској“;
 1. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискаланој одговорности у Републици Српској за 2020. годину;

  б) Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1.1.2020 – 31.12.2020. године;

 1. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
 2. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

 а)  Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период     од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

     б) Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од  01.01.2020. до 31.12.2020. године;

 в) Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

 1. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

    о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године;

 1. Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину;
 2. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину;
 3. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године;

   б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора      

        Републике Српске за 2021. годину;

 1.  а) Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у       

     органима власти Републике Српске о раду за 2020. годину;

б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2020.годину;

               29. Избор и именовања.