Усвојени дневни ред 21. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
12.04.2022

1.       Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;

2.       Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2022. годину;

3.       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о социјалној заштити – по хитном поступку;

4.       Приједлог закона о Граду Лакташи – по хитном поступку;

5.       Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;

6.       Приједлог закона о измјенама Уредбе са законском снагом о Kомпензационом фонду Републике Српске – по хитном поступку;

7.       Приједлог закона о допунама Закона о здравственом осигурању - по хитном поступку;

8.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске - по хитном поступку;

9.       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске – по хитном поступку;

10.     Приједлог закона о културним добрима;

11.     Приједлог закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица;

12.     Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету;

13.     Нацрт закона о геолошким истраживањима;

14.     Нацрт закона о здравственој заштити;

15.     Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;

16.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести;

17.     Нацрт закона о основном васпитању и образовању;

18.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;

19.     Нацрт закона о измјени Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске;

20.     Нацрт закона о измјени Закона о ванпарничном поступку;

21.     Нацрт закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;

22.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;

23.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;

24.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;

25.     Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;

26.     Годишњи извјештај омбудсмана за дјецу за 2021. годину;

27.     Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године;

28.     Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту модернизације водних и санитарних услуга (93020 – BА);

29.     Избор и именовања.