Усвојени дневни ред 22. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
31.05.2022
 1. Посланичка питања и одговори – Актуелни час;
 2. Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској -  по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о допунама Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства - по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о измјени Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;
 10. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;
 11. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи - по хитном поступку;
 12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске - по хитном поступку;
 13. Приједлог закона о здравственој заштити;
 14. Приједлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства;
 15. Приједлог закона о аудио-визуелним дјелатностима;
 16. Приједлог закона о основном васпитању и образовању;
 17. Приједлог закона о геолошким истраживањима;
 18. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности;
 19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 20. Приједлог закона о  измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести;
 21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању;   
 22. Нацрт закона о политичким странкама Републике Српске – приједлог народног посланика Перице Бундала;
 23. Нацрт Породичног закона;
 24. Нацрт закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске;
 25. Нацрт закона о обавезном здравственом осигурању;
 26. Нацрт закона о метрологији у Републици Српској;
 27. Нацрт закона о стандардизацији у Републици Српској;
 28. Нацрт закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 29. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању;
 30. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
 31. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о туризму;
 32. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31. 12. 2021. године;
 33. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину;
 34. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину;
 35. Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину;
 36. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године;
 37. Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године;
 38. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска прва Босне и Херцеговине за 2021. годину;
 39. Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године;
 40. Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку;
 41. Приједлог одлуке о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;
 42. Избор и именовања.