Јавне набавке

Нпр. 01.07.2022
Нпр. 01.07.2022
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Штампарске услуге
Гуме за аутомобиле
Папир за фотокопирање
Одлука о избору компјутерски материјал, лот 1 и 2
Одлука о избору - канцеларијски материјал и прибор
Продаја моторног возила путем лицитације 9.3.2022.
Хотелске и угоститељске услуге 13.1.2022. до 12ч
Поклони и признања
Плакете и признања 18.10.2021. до 12ч
Одлука о избору - набавка горива