Јавне набавке

Нпр. 14.06.2024
Нпр. 14.06.2024
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Поновљени поступак лицитације 18. 6. 2024.
Продаја моторних возила путем лицитације 29. 2. 2024.год. 12,00 часова
Осигурање моторних возила
Путничка моторна возила
Здравствене услуге
Софтверске лиценце
Услуге резервације и продаје авио карата
Компјутерски материјал
Штампарске услуге
Средства за одржавање личне хигијене