Јавне набавке

Нпр. 25.09.2022
Нпр. 25.09.2022
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Софтверске лиценце
Одржавање моторних возила
Гориво за моторна возила
Љекарски систематски преглед запослених 16. септембар 2022. године до 11ч
Штампарске услуге
Гуме за аутомобиле
Папир за фотокопирање
Одлука о избору компјутерски материјал, лот 1 и 2
Одлука о избору - канцеларијски материјал и прибор
Продаја моторног возила путем лицитације 9.3.2022.