Јавне набавке

Нпр. 28.07.2021
Нпр. 28.07.2021
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Обнова софтверских лиценци
Канцеларијски материјал
Одржавање фотокопир апарата
Услуге одржавања клима уређаја
Гуме за аутомобиле
Компјутерски материјал, одлука о избору, лот 2
Компјутерски материјал, одлука о избору, лот 1
Одржавање возила
Папир за фотокопирање
Штампарске услуге