Јавне набавке

Нпр. 28.06.2023
Нпр. 28.06.2023
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Услуге резервације и продаје авио карата
Услуге прања возила
Услуге прања возила
Хотелске и угоститељске услуге Датум објављивања Позива за достављање понуда 19. 1. 2023. године. Датум објављивања Одлуке о поништењу поступка 31. 1. 2023. године.
Истраживање тржишта, прање возила 20. 1. 2023.
Истраживање тржишта, каско осигурање Планирана је објава јавне набавке 30.12.2022.
Софтверске лиценце
Одржавање моторних возила
Гориво за моторна возила
Љекарски систематски преглед запослених 16. септембар 2022. године до 11ч